Welkom!

Vanaf nu is dit de plek waar je al je informatie kunt vinden en je vragen kunt stellen rond beelddenken. Is het voor jou (nog) niet duidelijk wat visuele intelligentie ofwel beelddenken is? Of wil je weten hoe je er op school of op je werk mee om moet gaan? Ook dan ben je hier precies goed! Misschien heb je zelfs soms het gevoel dat je er vanaf wilt, aangezien het niet altijd makkelijk is in een wereld waar de focus vooral ligt op het auditieve (horen). Samen met jou maken wij ons sterk voor visuele intelligentie ofwel beelddenken! 

We kunnen ons voorstellen dat je dat gevoel soms hebt!
Als het aan ons ligt, wordt beelddenken een geheel geaccepteerde manier van denken, leren en werken... Daarbij bedachten we dat het vooral de onwetendheid is die veel mensen tegenhoudt om beelddenken te (h)erkennen.

Visuele intelligentie uitleggen op een leuke manier
Daarom maakte we een kort animatiefilmpje om jou en de mensen om je heen te informeren. En na het filmpje selecteer je gewoon de juiste categorie ‘kinderen, jongeren of volwassenen’ om van daar uit direct bij alle informatie terecht te komen! We vullen deze informatie regelmatig aan, dus ben je steeds opnieuw van harte welkom.

Maar nu eerst de animatie die jij thuis, op school, je werk en zelfs op een feestje kunt gebruiken om uit te leggen wat jou nu zo bijzonder maakt! 

Veel kijk plezier!